تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد.    (کارلایل)

به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از تجربیات کارآفرینان موفق، در این بخش به اختصار به معرفی کارآفرینان برتر در حوزه های مختلف و بویژه در صنعت هوافضا می پردازیم.

امید است که با بهره مندی از تجربیات این پیشتازان، کارآفرینان جدیدی بوجود آیند!